nevus wypożyczalnia samochodów

Polityka Prywatności

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nevus S.C. 34-400 Nowy Targ ul. Krakowska 3, , biuro@nevus.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych i kontroli jakości (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47 preambuły RODO).
 3. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych i kontroli jakości oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i towarów.
 4. Na podstawie udzielonej przez Państwa odrębnej zgody Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu utworzenia spersonalizowanej oferty, marketingu produktów (w tym marketingu bezpośredniego) lub usług własnych oraz produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Nevus S.C. 34-400 Nowy Targ                ul. Krakowska 3.
 5. Odbiorcami danych będą nasi pracownicy i współpracownicy, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie (informatyczne, marketingowe, prawne, telekomunikacyjne, bankowe, przewozowe, pocztowe, audytu), nasi kontrahenci, w tym dealerzy, producenci/importerzy samochodów, banki, towarzystwa ubezpieczeń, firmy leasingowe. Państwa dane mogą być przesyłane do podmiotów powiązanych, w ramach grupy kapitałowej ASMB ( preambuły RODO).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG, jednakże w takim przypadku zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Przekazanie takie, o ile nastąpi, jest również niezbędne do wykonania umowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Mają Państwa prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego na adres biuro@nevus.pl
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 11. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: biuro@nevus.pl
 12. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
 13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia.


 

FLOTA WYPOŻYCZALNI NEVUS

Nawigacja

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 666 316 317